Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Γέροντας Παϊσιος: «ἀδελφοί, μᾶς ἐξαπατοῦν μέ τερατώδη ψέματα. Δέν πρόκειται, μέ ὅσα αὐστηρά οἰκονομικά μέτρα κι ἄν λάβουν, νά ξεχρεώσουν»

Ἐπέβαλαν στήν χώρα μας ἕνα πολύ μεγάλο ἐξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο ποῦ, ὄχι μόνον νά μήν μποροῦμε νά τό ξεχρεώσουμε, ἀλλά οὔτε τούς τόκους αὐτοῦ του δανείου νά μήν προλαβαίνουμε. Μέ αὐτό καταφέρνουν μέ εὔλογη δικαιολογία νά ἐπιβάλουν στό λαό ἕνα οἰκονομικό πρόγραμμα ἐξόντωσης ἐως ἐσχάτων. Θά ἐπιβάλλουν συνεχῶς νέα οἰκονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ἀσήκωτους και ...παρά πολλά ἀλλά μέτρα, ἔτσι ὥστε νά κάνουν τό λαό να ἀγανακτήσει. Καί τί θά πετύχουν μέ αὐτό; Ἀκοῦστε. Ὁ λαός καταπιεζόμενος ἀπό τά δυσβαστακτα οἰκονομικά  μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, ἀλλά αὐτή τή στιγμη δέν πρόκειται νά τοῦ τή χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον ἕως ὅτου σκύψει τό κεφάλι τοῦ ἐντελῶς στό ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑποταγή στό καινουργιό τους σύστημα.  Θά λένε, ἔχετε δίκιο ποῦ διαμαρτύρεσθε, ὅμως ἔχετε μεγάλο ἐξωτερικό χρέος καί αὐτοί πού ἔχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν, γιά νά μή σας επιβαλουμε ἄδικα μεγάλους φόρους κτλ. πρέπει νά ἀποδεχθεῖτε τό τέλειο σύστημα ηλεκτρονικου οἰκονομικοῦ ἐλέγχου. Ἔτσι ὥστε νά βλέπουμε ποιοί εἶναι οἱ νομοταγεῖς πολίτες καί ποιοί  φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέσω τουηλεκτρονικου οἰκονομικοῦ συστήματος πολλές διευκολύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς ὁποῖες θά ξεγελοῦν τόν κόσμο ὅτι θά ἀνακουφιστεῖ λίγο οἰκονομικά. (…)
Ἀδελφοί μας ἐξαπατοῦν μέ τερατώδη ψέματα. Δέν πρόκειται μέ ὅσα αὐστηρά οἰκονομικά μέτρα κι ἄν λάβουν νά ξεχρεώσουν τό χρέος μᾶς αὐτό, γιατί δέν...

 ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς τους ἡ ὕπαρξη μιᾶς εὔρωστης, οἰκονομικά, Ἑλλάδας (.…) Ἔτσι καταφέρνουν νά μᾶς φέρνουν στό δίλημμα καί νά ἀναγκάζουν τούς πολιτικούς μας νά μᾶς λένε: ὑποφέρουμε ὅλα αὐτά, γιατί δέν συμμορφωνόμαστε μέ τίς ὑποδείξεις τῶν ἑταίρων μας, ἡ λύση εἶναι μία: νά καταργηθοῦν τά σύνορά μας …

Ἀπό τό βιβλίο "Σκεῦος Ἐκλογῆς" σέλ. 420-422

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου